دیوار های پوششی

دیوار های پوششی درای وال ، ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی موجود در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند که در دو گروه بدون سازه و یا با زیر سازی فلزی دسته بندی می شوند

این دیوارها با توجه به ضخامت و نحوه زیرسازی و کاربردشان به دو دسته تقسیم می گردند :

الف)دیوارهای پوششی درای وال(بدون زیرسازی:

دراین سیستم صفحات پانل گچی بصورت مستقیم و با چسب مخصوص (قبلا کروم بندی دیوارها مشخص شده اند) برروی دیوار بنایی اجرا شده ، چسبانیده میگردد .
 

ب)دیوارهای پوششی درای وال (بازیرسازی:

دراین سیستم دیوار پوششی توسط مقاطع فولادی گالوانیزه (C، U) /) L،F) به کف و سقف با تراز مشخص و شاقول بصورت استاندارد متصل گردید و پس ازآن صفحات روکش دار گچی بوسیله پیچ های مخصوص بر روی آنها نصب میشوند .
 

بر این اساس میتوان انواع نقشه های پارتیشن بندی و دیوار جداکننده را براحتی بر اساس دفترچه آنالیز محاسبه کرد.

نکته: در دیوارها ، آنالیز مصالح بر اساس ارتفاع معمولی ۳ متر در نظر گرفته شده است ، که حتما لازم است هنگام برآورد ، وضع موجود هر فضا رادر نظر گرفته تا مقدار پرت واقعی را بدست آوریم .

مــزایــــــــا

  •  سبک و ایمن در برابر زلزله
  •  عایق حرارت، صوت و رطوبت
  •  کاهش هزینه های سازه و فونداسیون، با توجه به کاهش بار مرده ساختمان
  •  انعطاف معماری بالا
  •  نصب سریع و آسان
  •  قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب
  •  دسترسی و تعمیرات آسان تاسیسات
  •  دورریز بسیار کم مصالح
  •  اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی
  •  حمل و نقل آسان و ارزان