سقف کاذب

سقف کاذب سقفی است که به اسکلت اصلی‌ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی وارد می‌شود. بدین ترتیب بین سقف‌کاذب مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی ساختمان، فضای خالی به وجود می‌آید. این سقفها می‌توانند، صاف و یا به شکلهای مختلف ساخته شوند.

این نوع سقف ها با توجه به شکل و نحوه اجرا و ساختار زیرسازی و پوشش نهایی به دو دسته ذیل تقسیم می شوند :

سقف های ثابت تیپ A

در سقفهای ثابت تیپA با توجه به ارتفاع سقف کاذب که حتما باید بیشتر از ۱۰سانتیمتر باشد، باسیستم A اجرا میگردد،بدین ترتیب پروفیل گالوانیزه F47 (پروفیل پانل خور)عمود بر پروفیل F47 (پروفیل متصل به آویز و ترازسقف کاذب) اجرا میگردند.

سقف های ثابت تیپ B

درسقفهای ثابت تیپ B پروفیل گالوانیزه F47(پروفیل پانل خور) فقط در یک مسیر و با آکس ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر با اتصال مستقیم به سقف اصلی مستقیم آویزگیری می شوند.

نکته : لازم است در نظر داشته باشیم مقدار پرت مصالح و همینطور آنالیزهای انواع سقف کاذب براساس یک فضای ۵×۵ (۲۵متر مربعی) با گوشه های گونیا و ارتفاع آویز۴۰ سانت از سقف اصلی محاسبه و تهیه گردیده اند، که حتما لازم است هنگام برآورد ، وضع موجود هر فضا رادر نظر گرفته تا مقدار پرت واقعی را بدست آوریم .

 

سقفهای کاذب متحرک

این نوع سقف ها با توجه به شکل و نحوه اجرا و ساختار زیر سازی و پوشش نهایی به دو دسته تقسیم میشوند.

بر این اساس میتوان انواع نقشه های سقف کاذب ثابت گچی را براحتی با یکی از دو سیستم فوق و بر اساس دفترچه آنالیز محاسبه کرد.

سقفهای متحرک Lay-in (سقفهای متحرک سازه نمایان)

این سقفها با سپری های Click Xl24,Click Xl15در ابعاد متفاوت ۶۰×۶۰ / ۶۰×۱۲۰ ۳۰×۶۰ / ۳۰×۳۰ / ۳۰×۱۲۰ و رنگهای متنوع تولید و اجرا میشود که در نهایت با انواع تایلهای (پرکننده ها) آلومینیومی،آکوستیک،گچی وpvc تکمیل میگردند.

دراین سیستم سپری Click Xl24,Click Xl15 پس از آویزگیری با آویزفنر دوبل (هنگرفنردوبل) شاسی کشی شده و تایلها درابعاد مختلف (بسته به نوع سپری Click) به دوصورت جایگزاری میگردند.

۱) تایلهای بدون لبه: شکل این تایلها به صورت یک صفحه تخت میباشند که پس از جایگذاری در سپری Click با لبه سازه هم تراز قرارمیگیرند .

۲) تایلهای لبه دار: شکل این تایلها بصورت یک صفحه تخت بالبه های برگشت (دوخم) بوده که پس از جایگزاری با لبه سازه اختلاف سطحی درحدود ۵mm نمایان میگردد.

تایلها درهر دو سیستم لبه دار و بدون لبه در شاسی کشی به نحوی اجرا میشود که پس از تکمیل سیستم ، سپریها نمایان بوده و به اصطلاح سیستم سپری نمایان تعریف میشوند .

بر این اساس میتوان انواع نقشه های سقف کاذب متحرک را براحتی با یکی از دو سیستم فوق و بر اساس دفترچه آنالیز محاسبه کرد.

سقفهای متحرک Clip-in (سقفهای متحرک سازه پنهان)

دراین سیستم سپریها از نوع Click نبوده و بصورت موازی با یکدیگر وبا فواصل استاندارد (براساس ابعاد تایل) ازهم قرار میگیرند. در این سیستم هر یک از سپریهای طولی مستقیم از سقف با آویز فنردوبل یا پروفیل UH36 آویزگیری شده و سپس تایلهای سپری مخفی درون پروفیل ها جایگذاری می گردد .

بعلت نحوه اجرا و مخفی شدن زیرسازی پس از اجرای تایل ، به اصطلاح سیستم سپری پنهان تعریف میشوند .

بر این اساس میتوان انواع نقشه های سقف کاذب متحرک را براحتی با یکی از دو سیستم فوق و بر اساس دفترچه آنالیز محاسبه کرد.

نکته : لازم است در نظر داشته باشیم مقدار پرت مصالح و همینطور آنالیزهای انواع سقف کاذب براساس یک فضای ۵×۵ (۲۵متر مربعی) با گوشه های گونیا و ارتفاع آویز۴۰ سانت از سقف اصلی محاسبه و تهیه گردیده اند، که حتما لازم است هنگام برآورد ، وضع موجود هر فضا رادر نظر گرفته تا مقدار پرت واقعی را بدست آوریم .


مــــزایـــــــــــا:

 •  سبک و ایمن در برابر زلزله
 •  عایق حرارت، صوت و رطوبت
 •  کاهش هزینه های سازه و فونداسیون، با توجه به کاهش بار مرده ساختمان
 •  انعطاف معماری بالا
 •  نصب سریع و آسان
 •  قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس  از نصب
 •  دسترسی و تعمیرات آسان تاسیسات

سقف کاذب دامپا

ورق دامپا یکی از فرمینگ های رایج و بسیار زیبا از ورق آلومینیومی است که برای پوشش داخلی سقف ساختمان و یا دیوار به کار می رود. دامپا آلومینیومی نیز به دو صورت آلومینیومی و آلومینیومی رنگی بصورت ساده و پانچ دار و با ضخامت mm 0.5 و عرض ۱۰ سانتیمتر تولید و عرضه می گردد.

– ابتدا پس از مشخص کردن خط تراز سقف همانند سقف های کاذب شبکه ای ابتدا نبشی لبه دیوار به کمک پیچ ٬ پرچ و یا رول پلاک نصب می شود با این تفاوت که در نصب سقف کاذب دامپا بجای نبشی گالوانیزه بطور استاندارد از پروفیل پوشاننده لبه ( ناودانی لبه ) که جنس آن آلومینیوم ( یا استیل ) رنگی است استفاده می شود . این پروفیل به شکلی ساخته شده که لبه پانل های دامپا به راحتی در داخل آن قفل شوند .

– جهت ایجاد و اتصال سازه نگهدارنده از تسمه آویز و U چانل استفاده می شود . U چانل به جهت طراحی خاص دارای لبه های متعدد و منظمی جهت قفل شدن لبه پانل های سقف کاذب دامپا می باشد . بر اساس وزن تقریبی سازه و همچنین طول پانل ها و با توجه به میزان روشنایی ها و تجهیزات مورد نظر جهت نصب بر روی سقف دامپا فاصله بین U چانلها و تعداد آویز ها مشخص خواهند شد ( به تبع هرچه تعداد آویز ها و یوچانل ها بیشتر باشد استحکام بالاتری انتظار می رود )

بر این اساس میتوان انواع نقشه های سقف کاذب دامپا را براحتی و بر اساس دفترچه آنالیز محاسبه کرد.

نکته : لازم است در نظر داشته باشیم مقدار پرت مصالح و همینطور آنالیزهای انواع سقف کاذب براساس یک فضای ۵×۵ (۲۵متر مربعی) با گوشه های گونیا و ارتفاع آویز۴۰ سانت از سقف اصلی محاسبه و تهیه گردیده اند، که حتما لازم است هنگام برآورد ، وضع موجود هر فضا رادر نظر گرفته تا مقدار پرت واقعی را بدست آوریم .

 •  سبک و ایمن در برابر زلزله
 •  عایق رطوبت
 •  کاهش هزینه های سازه و فونداسیون، با توجه به کاهش بار  مرده ساختمان

 •  شستشوی آسان
 •  غیر فابل اشتعال
 •  دسترسی و تعمیرات آسان تاسیسات

 •  انعطاف معماری بالا
 •  نصب سریع و آسان
 •  قابلیت رنگ آمیزی دلخواه

 •  دورریز بسیار کم مصالح
 •  کیفیت و عمر مفید بسیار بالا
 •  اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی و حمل و نقل آسان و ارزان