تایل آلومینیومی وسط پانچ

به ضخامت ورق ۰٫۶ميليمتر با رنگ پودري الكترو استاتيك به صورت وسط پانچ تحت ليسانس آلمان

مشخصات

بسته بندی هر كارتن شامل ۲۰ عدد تايل (۷٫۲ متر مربع)
رنگ سفيد، نقره ای
ساخت چين تحت ليسانس آلمان
واحد شمارش مترمربع
ضخامت ۰٫۶ , ۰٫۷ mm
ابعاد  ميليمتر ۵۹۵*۵۹۵  
واحد شمارش مترمربع
نوع ورق آلومينيوم ۳۱۰۵ H: 16
قیمت تایل آلومینیومی وسط پانچ سفید ۲۴۵,۰۰۰ ریال
تایل آلومینیومی وسط پانچ نقره ای ۲۶۵,۰۰۰ ریال

تایل آلومینیومی تمام پانچ

مشخصات

بسته بندی هر كارتن شامل ۲۰ عدد تايل (۷٫۲ متر مربع)
رنگ سفيد، نقره ای
ساخت چين تحت ليسانس آلمان
ابعاد ميليمتر ۵۹۵*۵۹۵
واحد شمارش مترمربع
قیمت تایل آلومینیومی تمام پانچ سفید ۲۵۰,۰۰۰ ریال تایل آلومینیومی تمام پانچ نقره ای ۲۷۰,۰۰۰